Plavecká škola Prosen Louny

   Byla založena v roce 1999. Plavecká škola je organizována pod vedením majitelky,  paní Jany Prokešové a kvalifikovaných cvičitelů. Činnost Plavecké školy je rozdělena do tří oblastí, které se navzájem doplňují a prolínají. Jedná se o výuku plavání dětí MŠ, výuku plavání žáků ZŠ v dopoledních hodinách, plavání pro děti předškolního i mimoškolního věku a plavání rodičů s kojenci a batolaty v dopoledních a odpoledních hodinách. V roce 2002 založila Plavecká škola oficiální oddílové plavání registrované v ČSPS.

 

             Všechna naše činnost je doprovázena dalšími dobrovolnými aktivitami jako je pořádání plaveckých závodů a přeborů, putovní pohár 3., 4. a 5. tříd základních škol, Velikonoční zajíček pro plavecky zdatné děti ve věku od 5-7 let, Mikulášská nadílka, Vánoční show s výlovem kapra, karneval ve vodě atd.

 

            Plavání má nezastupitelné místo v životě každého jedince, ať je vykonáváno na úrovni rekreační, závodní, nebo ze zdravotních důvodů. Plavání je tedy nejzdravější pohybovou aktivitou..